Genomförda forskningsrelaterade projekt

Forskningsprojekt som har genomförts och där PTS (på något sätt) har samverkat med forskarna;

 • Den Goda Vårdavdelningen (2011) ; ett evidensbaserat forskningsprojekt som utförts i samverkan mellan PTS Forum och Chalmers Tekniska högskola. 
 • Värdedrivet IT-stöd (2012) ; ValPro - ett europeiskt forskningsprojekt där 6 st länder deltagit varav Sverige var ett av dessa. Projektet har genomförts i samarbete med Jönköpings Tekniska högskola. 
 • Högteknologiska vårdmiljöer (2013) ; evidensbaserade konceptprogram för operation och intensivvårdslokaler, en forskningssamverkan mellan PTS Forum och Chalmers Tekniska högskola. 
 • Administrativa arbetsplatser (2015) ; inom vården och dess förvaltningar, en forskningssamverkan mellan PTS Forum och Chalmers Tekniska högskola. 
 • Planerings- och utvecklingsmodell - förstudie (2015) ; undersöka behov av att utveckla en integrerad planeringsmodell för planeringsfasen.
 • Ljus i publik vårdmiljö (2015) ; sammanställa befintligt forskningsläge avseende ljusdesign i den publika vårdmiljön.
 • Verifiering av krav och värden (2015) ; en förstudie för att inventera dagsläget och framtidens möjligheter för verifiering av krav.
 • Lokaler för öppenvård (2016) ; kunskapsunderlag vid planering av vårdcentraler och mottagningar, en forskningssamverkan mellan PTS Forum och Chalmers Tekniska högskola. 
 • Enpatientrum i Sverige (2017) ; förstudie som beskriver nuläget om enpatientrum och belyser frågan ur ett internationellt perspektiv.
 • Lokaler i psykiatri (2018);
 • Planerings- och utvecklingsmodell (2018);

 

I flikarna till vänster finner ni samtliga resultat från de olika forskningsprojekten.