Administrativa arbetsplatser

Some description

Förslag:

Lägg samma ambitionsnivå för planering av administrativa arbetsplatser som vårdens övriga lokaler. Låt behovsbeskrivningen ingå i samma analysprocess och differentierade funktionsplanering som övriga vårdlokaler.

Förslag:

Inför ett förändrat förhållningssätt där även de administrativa arbetsplatserna utformas aktivitetsbaserat och behovsstyrt. Vi kallar dessa för behovsstyrda administrativa arbetsplatser för vården.

Förslag:

Vidareutveckla framtidens administrativa arbetsplatser inom vården baserat på erfarenheter från det som fungerar väl.

Läs mer om hur studien har kommit fram till just dessa förslag antingen genom att ladda ner rapporten (som du hittar till höger på denna sida) eller genom att läsa mer om projektet på länkarna till vänster.

 

Some description      Some description

Filer