Bakgrund till studien

Det administrativa arbetets innehåll, form och var det äger rum har genomgått dramatiska förändringar under de senaste decennierna. Dagens informations- och kommunikationsteknologi innebär att administrativt arbete (kontors-, informations- och kunskapsarbete) har blivit mycket mer effektivt. Den senaste bärbara tekniken gör att vi också kan använda rummet friare och arbeta på nya sätt. Synen på det personliga cellkontoret eller skrivbordet som given plats för de flesta arbetsuppgifter börjar ersättas av ett mer varierat behov, en repertoar av olika lösningar, platser och funktioner för att utföra vårt administrativa arbete. Beläggningsmätningar i kontor visar regelmässigt att det personliga skrivbordet används ca en tredjedel (1/3) av arbetstiden. Resten utförs i andra rum eller platser. Kontorets roll har därmed blivit att vara en interaktiv mötesplats där samarbete och kunskapsdelning är centrala. Läs mer