Resultatet av...

Följstudierna

Resultatet från undersökningar och studier bekräftar att vården lägger mycket tid på administration.


En sjuksköterska på vårdavdelning, kirurgi universitetssjukhus, hade 79 % administrativa arbetsuppgifter under ett arbetspass och en sjuksköterska på en jämförande vårdavdelning på ett mellanstort sjukhus, även här kirurgi, hade 78 % administrativa arbetsuppgifter. Sjuksköterskan på universitetssjukhuset använde arbetsstationen på den gemensamma sköterskeexpeditionen med 6 platser mest och sköterskan på det mellanstora sjukhuset använde arbetsstationen och teamrummet mest.


En följestudie av en sjuksköterska, mottagning, gynekologi, universitetssjukhus visade på
51 % administrativt arbete, en annan sköterska på mellanstort sjukhus, kirurgi, mottagning utförde
50 % administrativa arbetsuppgifter

En läkare, med tjänst på en medicinavdelning på förmiddagen och på en mottagning på eftermiddagen, universitetssjukhus hade 68 % administrativa arbetsuppgifter. Den gemensamma läkarexpeditionen på avdelningen, ett teamrum för tre personer som också användes som rondrum och eftermiddagens mottagningsrum var det mest använda rummet.


En följestudie av en överläkare på ett mellanstort sjukhus, kirurgi, visade på 76 % administrativa arbetsuppgifter. Följestudien utfördes under en av läkarens administrativa dagar vilket avspeglas i det höga procenttalet. Den dagens mest använda arbetsplats delades mellan den egna expeditionen och läkarteamrummet.

Intervjuerna

”Vår reception är bra positionerad. Den ligger precis innanför avdelningens entrédörr med möjlighet till direkt hjälp för besökaren. Däremot händer det ofta att personalen står här och pratar om patienter sinsemellan. Receptionen är ”öppen” och det är inte bra för sekretessen.”

”Hos oss får undersköterskan ibland sitta med sitt administrativa arbete vid en dator i ett förråd. Den datorn/arbetsplatsen är inte alls till för den typen av administration. Från förrådets dator ska det egentligen bara beställas nya produkter, men vi tar vad vi har.”

”Man kan tro att kirurger opererar, men egentligen är det tvärtom, opererar är det sista vi gör. Jag arbetar mer som administratör än som kirurg.”

Enkätundersökningen

Webbenkäten gick ut till totalt 1058 antal vårdanställda varav 514 fullföljde enkäten vilket gav en svarfrekvens på 48,5 %. Undersökningen var ej slumpad utan de deltagande verksamheterna hade valts ut av den deltagande arbetsgruppen och respektive deltagande landsting.

51 % av alla läkare har en expedition på en annan våning. 100 % av sjuksköterskorna/undersökerskorna har sina administrativa arbetsplatser på enheten eller i anslutning till enheten.

68 % av läkarna tycker att deras administrativa arbetsplatser i det direkta vårdarbetet stödjer deras behov.

Majoriteten i enkätundersökningen trivs på sina arbetsplatser. Den yrkesgrupp som säger sig trivas sämst i undersökningen är läkarna med 17 %.

82 % av läkarna tycker att deras arbetsplatser stödjer behovet av kommunikation och kunskapsinformation. Det tycker också 90 % av sjuksköterskorna och 83 % av undersköterskorna.

Observationsstudierna

Resultat i observerad användning för administrativa arbetsplatser på olika uppmätta enheter:

Universitetssjukhus
• Läkarexpeditioner 12 %
• Administration 15 %
• Vårdavdelning 39 %

Mellanstort sjukhus
• Läkarexpeditioner 30 %
• Vårdmottagning 40 %
• Administration 46 %
• Förvaltning 44 %

Mindre sjukhus
• Läkarexpeditioner 14 %
• Administration 35 %

 

Läs mer om undersökningen i rapporten