Historien om kontoret

Historien om kontoret som en egen byggnadstyp började då den tekniska utvecklingen gav oss möjlighet att fysiskt flytta administrationen från industrierna, med hjälp av innovationer som telegrafen och skrivmaskinen, men kanske främst, telefonen.

I slutet av 1800-talet tar därför det egentliga kontoret form. Den industriella revolutionens framgångar, som till exempel biltillverkaren Fords löpande band, tillämpades också på det samtida kontorsarbetet och gav rationella, öppna och mycket hierarkiska kontor som kom att kallas trälhav. En av de då mest inflytelserika managementkonsulterna var Frederick Winslow Taylor. Taylor införde tydliga hierarkiska roller och uppgifter på kontoret med tillsynsmän utifrån dåtidens rådande industriella ekonomi och därmed synen på människan som arbetskraft. På samma sätt har historiens värderingar, ekonomiska förutsättningar och framsteg inom tekniken tydligt påverkat kontorets utveckling.