Slutsatser, reflektioner och utformning

Utgångspunkten för arbetet med ”Administrativa arbetsplatser i vården och dess förvaltningar” har varit att god vårdarkitektur är viktig del av vården. God vårdarkitektur kan stödja patienter, närstående och personal på flera sätt. Genom att erbjuda funktionella och ändamålsenliga lokaler som gör att verksamheten blir mer effektiv. Men också bidra till en god arbetsmiljö där stress motverkas. Arkitekturen kan underlätta för olika sorters möten - patientmöten och möten mellan personal, liksom erbjuda rum som möjliggör avskildhet och integritet. Samt inte minst utgöra en vacker miljö som gör personalen stolt samt bidrar till patienternas positiva upplevelse av vården som helhet.

På underliggande sidor illustreras förslag till utformning av framtidens administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar. Förslagen har arbetats fram av projektgruppen baserat på resultaten från en workshop med ca 30 deltagare där PTS forums medlemmar deltog. Som ingångsvärde till workshopen presenterades kontorens utveckling och förutsättningar, resultat från forskning om administrativa arbetsplatser, resultatet av rapportens undersökningar av administrativa arbetsplatser i vården samt referensbilder.