Den administrativa ytan

Här ingår de arbetsplatser som främst behövs för personalens egen forskning och kunskapsåterföring. Beroende på sjukhusens organisation kan även administrativa arbetsplatser för chefer och vårdadministratörer finnas här. Den administrativa ytan utgörs idag av cellkontor (mestadels privata), delade rum, öppna kontorslandskap och mötesrum.
(”Den administrativa ytan” hänvisar till det som idag ofta benämns ”läkarexpeditioner”, ”expeditionsplan” eller ”administrativt plan”).

 

Some description

 

Förslag: “Den administrativa ytan”, för det indirekta vårdarbetet kan effektiviseras och minska i yta genom en mer behovsbaserad utformning.

Projektets kartläggning pekar på att nyttjandegraden i “den administrativa ytan” är mycket låg. Dessa lokaler består idag framför allt av cellkontor (mestadels privata) eller delade rum. Lägst nyttjandegrad fann vi bland administrativa lokaler placerade på annan våning eller byggnad. Rapporten föreslår att dessa administrativa ytor utförs som behovsstyrda administrativa arbetsplatser för alla professioner inom vården. Outnyttjad yta kan därmed omfördelas till vårdnära administration.