Ett exempel

Detta är ett exempel på hur ”Den administrativa ytan” utformad som en behovsstyrd administrativ enhet skulle kunna gestaltas. En sådan är tänkt att finnas kopplat till vårdavdelningar och/eller mottagningar. Här kan finnas plats för vårdens alla professioner.
Den består av en palett av olika funktioner – slutna rum för fokuserat enskilt arbete, öppna arbetsplatser för annat enskilt arbete, rum för projektarbete, ”mjuka” och ”hårda” mötesrum mm. Allt för att man ska själv ska kunna välja den arbetsplats som för stunden bäst uppfyller ens behov. Den erbjuder därigenom en rikedom av möjligheter att mötas och samverka. Samtidigt som behovet av ostördhet och koncentration är tillfredsställt.Förslaget visar en tänkt miljö för ca 100 personer. Den är ytmässigt mindre än en traditionell lösning med cellkontor i rad längs en korridor. En sådan lösning innebär erfarenhetsmässigt ca 25 kvm/person totalyta inklusive olika stödfunktioner, kommunikation mm. Den behovsstyrda lösningen som är illustrerad här kräver ca hälften, dvs 10-12 kvm/person.

 

Some description