Olika typer av focus

Administrativa arbetsplatser inom vården:

Ska stödja läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal så att det administrativa arbetet kan underlättas och det blir mer tid över till det direkta patientarbetet.

Ska främja en god arbetsmiljö. Stress, buller, obekväma arbetsställningar, upprättstående arbete och mycket “spring” är exempel på arbetsmiljöproblem som finns för vårdpersonal. Några av dessa problem är förorsakade av fel placerade, utformade och utrustade administrativa arbetsplatser.

Ska underlätta moderna och rationella arbetssätt. Flera svenska sjukhus visar idag upp stora effektiviseringar till följd av förbättringsarbete. Bra organisation, processer och IT system tillsammans med rätt utformade administrativa lokaler kan stödja nya arbetssätt och möjliggöra rationella flöden.

Enskilt arbete
Arbete i grupp
Formella möten
Flexibelt konferensrum
Informell mötesplats
Flexibla mötesplatser
Förvaring