Patientnära administrativa arbetsplatser

Patientnära administrativa arbetsplatser syftar till de arbetsplatser där administration sker tillsammans med patienten och anhöriga. Dessa arbetsplatser finns inne på vård- och mottagningsrum. Patientnära administrativa arbetsplatser styrs av behovet från dagens teknik samt personalens önskemål att utföra sitt arbete.

 

Some description