Mottagning

I mottagningsrummet ska det finnas möjlighet att samtala med patient och anhöriga. Vid samtal ska det vara möjligt att visa information på skärm, t.ex. röntgenbilder.

Om brits förekommer i mottagningsrum är det bra om det finns en hög bänk för administrativt arbete där sjuksköterskan och läkaren lätt kan skriva upp provresultat och kortare anteckningar. Längre anteckningar förs på mottagningens teamarbetsplatser.

Beroende på verksamhet kan mottagningsrummen se mycket olika ut. Observera att PTS med projektgrupp i detta skede inte har analyserat mottagningsrummet annat än ur en administrativ synvinkel.

 

Some description

 

Observera, för att se utformning av vårdrum läs PTS rapport “Den goda vårdavdelningen”!