Stödenhetens administrativa arbetsplatser

Här ingår de arbetsplatser som främst behövs för avdelningens egen administration/organisation. Dessa arbetsplatser bör ligga centralt i förhållande till de team på avdelningarna eller mottagningarna som enheten innefattar. Stödenhetens administrativa arbetsplatser föreslå utgöras av bland annat reception, cellkontor (både icke-personliga och privata), informell mötesplats, öppna kontorsarbetsplatser och flexirum (endast mottagning, då vårdavdelningen har ett flexirum för varje team).

 

Some description