Mottagning

Stödenheten för vårdavdelning och mottagning skiljer sig i illustrationen endast på två punkter. 

Skillnaden mellan de båda stödenheterna är 1. användningen av receptionen som på mottagningarna tar emot mer patienter än anhöriga. Det är därför extra viktigt att patienterna i enlighet med sekretess har möjlighet att kunna prata med receptionist utan att höras av andra personer. 2. mottagningens stödenhet behöver ett flexirum; ett rum där delar av personalen kan samlas för möten. På vårdavdelningarna har varje team sitt flexirum och därför finns inte behovet i vårdavdelningens stödenhet.

 

Some description