Vårdavdelning

Stödenheten är till för den administration som inte måste göras patientnära men som berör avdelningen. De professioner som mest nyttjar stödenheten är de vars arbete syftar till att administrativt sköta avdelningen som helhet t.ex. receptionist, vårdadministratörer, avdelningschef.

Stödenheten innehåller förutom reception och privata cellkontor även ett mindre aktivitetsbaserat kontor med möjlighet för koncentrerat arbete, samarbete och kunskapsöverföring.

Behovet av antal platser varierar beroende på hur stor enheten är och hur organisationen är uppbyggd. Illustrerat förslag bygger på 24 vårdplatser där stödenhetens privata cellkontor rekommenderas för 2 vårdsekreterare, 1 enhetschef och 1 receptionst. Andra professioner som besöker enheten tillfälligt (t.ex. sjukgymnaster, läkare, studenter och arbetsterapeut) beräknas få plats i övriga arbetsplatser på stödenheten eller i de teamrelaterade arbetsplatserna. På en avdelning med 24 vårdplatser kan upp mot 10-15 personer vistas i stödenheten samtidigt.

 

Some description