Teamrelaterade administrativa arbetsplatser

Här ingår de arbetsplatser som främst behövs för patientrelaterad administration, men som sker utan att patienten är närvarande. Dessa arbetsplatser bör ligga nära teamets vård- eller mottagningsrum. De teamrelaterade administrativa arbetsplatserna utgörs av arbetsstation, informell mötesplats, flexirum (endast vårdavdelning) och cellkontor (ej personliga) för koncentrerat arbete. Dessa arbetsplatser är avsedda för olika professioner inom vården. Arbetsuppgifter som utförs är bland annat ronder, diktering och telefonsamtal.

Some description

 


Behovet av fler vårdnära administrativa arbetsplatser har identifierats genom kartläggningen. Genom att tillhandahålla tillräckligt med behovsanpassade administrativa arbetsplatser nära vården och patientarbetet bör tid kunna sparas så att mer tid kan läggas på patienterna. Om de administrativa arbetsplatserna utformas med ytor för teamsamverkan kan samarbetet mellan vårdens professioner stärkas.

Förslag: Vårdnära administrativa arbetsplatser för det direkta patientarbetet behöver utvecklas genom att nya typer införs och i vissa fall utökas.