Mottagning

De administrativa arbetsplatser som illustreras för mottagningar är ett antagande om hur en bra mottagning skulle kunns se ut med skilda flöden för patienter och personal. Personalen får genom de olika flödena ett eget utrymme för administrativa arbetsplatser. Där har alla vårdprofessioner möjlighet att utföra sitt administrativa arbete. Antalet administrativa arbetsplatser som behövs per mottagningsrum behöver analyseras noggrant i varje projekt.

Illustrationen visar en aktivitetsbaserad lösning. Här väljs arbetsplats efter det behov som aktiviteten har i stunden. I en sådan lösning är det viktigt att det finns tillräckligt med utrymme att utföra koncentrerat administrativt arbete (cellkontor), samtidigt som det finns behov av informationsutbyte och samarbete med möjlighet att i grupp diskutera frågor (öppna arbetsplatser). Sådana öppna arbetsplatser förses med “back-up”-rum t. ex. samtalsrum.

Genom att skapa en repertoar av olika typer av arbetsplatser kan personalen tillgodose behovet av egenkontroll som enligt forskning är viktig för personalens välbefinnande.

De teamrelaterade arbetsplatserna på mottagningen är annorlunda än på vårdavdelningen. Behovet av flexirum (grupprum) är inte lika stort på mottagningen som inne på vårdavdelningen eftersom mottagningar saknar rondgenomgångar.

 

Some description