Forskningsresultat

Ett viktigt syfte med ”Den goda vårdavdelningen” är att finna stöd i forskning vid val mellan olika utformningsalternativ. Professor Roger Ulrich på Chalmers har medverkat i projektet genom att sammanställa en forskningsöversikt där ett antal områden har belysts. Forskningsavsnittet är uppbyggt kring de områden som har bedömts som intressanta för ”Den goda vårdavdelningen” och där forskning finns tillgänglig. Under varje område beskrivs ett antal ”designfaktorer” och forskningsresultat genom att forskningsstudier som visar på signifikanta samband kortfattat refereras. Styrkan i relationen mellan utformning och forskningsresultat är graderat så att materialet ska vara lättare att ta ställning till. En utvald referenslista finns till varje område.