Allmänt

Liksom vården ska dess byggnader utformas utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet/bästa praxis. Idag finns en ny medvetenhet om den avgörande betydelsen arkitektur har som en del av en god läkande miljö. Ett nytt forskningsfält har etablerat sig internationellt – evidensbaserad design (EBD). Byggnadens utformning har i forskningsstudier visat sig kunna bidra till att öka patientsäkerhet, befrämja hälsa samt stödja vården i att arbeta mer effektivt. På så sätt kan den fysiska vårdmiljön vara en viktig faktor för förhindra infektionsspridning, minska tiden för behandling, minska medicinering och minska den stress som upplevs av patienter, deras familjer samt vårdpersonal.

>> Läs mer