Attraktivitet

Termen attraktivitet används ofta av med hänvisning till visuella estetiska egenskaper hos fysiska miljöer. Under de senaste 40 åren har en omfattande vetenskaplig litteratur vuxit fram som visar att "attraktiva" eller "tilltalande" vårdmiljöer väsentligt kan påverka patienternas nöjdhet med vårdpersonal, läkare och övergripande vårdkvalitet positivt. Sammantaget är resultaten övertygande för att på goda grunder anta att vårdarkitekturens attraktivitet väsentligt kan påverka patienternas tillfredsställelse och upplevd vårdkvalitet.

>> Läs mer