Dagsljus

Att dagsljus är viktigt för patienter och personal är något som vi i Sverige är väl medvetna om. Men även vi hamnar ibland i situationer där man av olika själ vill kompromissa bort denna grundläggande miljömässiga kvalitet. Då kan det vara bra att ha stöd i forskning som visar hur tillgång till dagsljus kan reducera depressioner, minska upplevd smärta och förbättrar sömn hos patienter. Även personal har i studier visat sig bli mindre stressade, piggare och må bättre.

>> Läs mer