Enpatientrum

Den allra viktigaste evidensbaserade designfaktorn för sjukhus, som ensamt påverkar det största antalet positiva utfall och medför betydande besparingar på lång sikt, är att bygga enbäddsrum. Mycket forskning har visat på att enkelrum har flera viktiga fördelar i jämförelse med flerbäddsrum. Enkelrum är ett viktigt stöd för att hindra spridning av luftburna och kontaktöverförda infektioner. Men det ger också många andra fördelar då det gäller patientsäkerhet och vårdkvalitet som att reducera antal patientförflyttningar, sänka bullernivåer som patienter utsätts för, förbättrar integritet och avskildhet och öka patientens positiva upplevelse av sin vårdsituation.

>> Läs mer