Ljudmiljö

Ljudnivåer på sjukhus internationellt har ökat stadigt sedan 1960-talet. Många forskningsstudier indikerar att höga ljudnivåer på sjukhus påverkar patienter och personal negativt. Världshälsoorganisationen (WHO) har utfärdat evidensbaserade riktlinjer för värden av ihållande bakgrundsljud i patientrum. En stor andel studier har visat att sjukhus i Sverige och internationellt faktiskt har ljudnivåer som är långt högre än den standard som WHO angivit.

>> Läs mer