Natur

Forskningsbaserad kunskap som gäller de negativa effekterna av dåligt utformad fysisk miljö finns från studier av sjukhuspatienter som saknat positiva miljömässig stimulans. Med begreppet positiv distraktion avses några miljöegenskaper som forskning har visat förbättrar emotionellt välmående, minskar stress och verka smärtlindrande. Några av de mest effektiva positiva distraktionerna är faktorer som har varit fördelaktiga för människor genom miljontals år av evolution. Det gäller naturelement såsom träd, blommor och vatten mm. Musik verkar också effektivt som positiv distraktion, och viss forskning pekar på att människor har en delvis biologisk benägenhet eller inprogrammerad förkärlek för musik, något som tyder på att musik kan ha haft fördelaktiga funktioner under evolutionen.

>> Läs mer