Orientering

Vägvisnings- eller navigeringsproblem på sjukhus resulterar i kostsam ineffektivitet och verkar stressande på patienter och besökande som ofta är obekanta med byggnaden och är stressade, distraherade och disorienterade. Hur lätt eller svårt det är att hitta på sjukhuset påverkas av flera faktorer i den arkitektoniska utformningen och tomtplaneringen. Det påverkas också av åtgärder som vidtagits av ledningen eller organisationen som att sända ut kartor till patienter för att förbereda dem för deras sjukhusbesök.

>> Läs mer