Patientsäkerhet

Patientsäkerhet omfattar ett flertal designfaktorer – planlösning, belysning, fall och infektionsspridning/handhygien. Decentraliserade arbetsstationer har i forskningsstudier inte bara ökat vårdeffektivitet och positiv upplevelse av vården utan även kunna förbättra patientsäkerheten genom att underlätta observation av patienter. Att förhindra fallolyckor är idag ett prioriterat område. Genom rätt utformning av vårdavdelningen kan detta arbete underlättas. Placering av handfat och handspritautomater kan stödja vårdens mobilisering kring att minska spridning av sjukhusöverförda infektioner.

>> Läs mer