Kompletterande aspekter

Vid planering av vårdavdelning måste hänsyn tas även till andra faktorer. I detta avsnitt presenteras några av dessa.

Some description