Andra aspekter

Andra aspekter som är viktiga för utformning av vårdlokaler är exempelvis brandskydd, hygienkrav, tillgänglighet och akustik. De krav som ställs på dessa aspekter finns i PTS Riktlinjer.