Anpassbarhet - Generalitet och flexibilitet

Vårdens snabba förändringstakt ställer krav på flexibilitet i planering och byggande. Lokalerna ska tillåta verksamhetsutveckling och flexibel användning över tid. Generella lösningar med möjlighet till flexibilitet bör eftersträvas för att om möjligt erbjuda enklare anpassning och omställningsarbeten när vårdavdelningar vidareutvecklas. Samtidigt måste vi kunna skapa en god och läkande vårdmiljö.

>> Läs mer