IT

IT i vården ska vara en möjliggörare för vårdprocesser på olika sätt. “Alla” behöver kommunicera med “alla. På ”Den goda vårdavdelningen” kan det innebära många saker. Kommunicerande medicinsk teknik stödjer diagnostik, behandling och övervakning. Men det kan också innebära journalsystem som är säkra, tillgängliga och möjliga att dela med patienter och stödjande vårdenheter.

>> Läs mer