Personcentrerad vård

Personcentrerad vård har fokus i personen och inte i sjukdomen och har sin utgångspunkt i patientens upplevelse av sin situation. Syftet är att göra vård och behandling mer personlig och att förstå beteenden och symtom ur den enskilde patientens perspektiv. För att kunna göra det behöver man utgå från kunskap om den sjukes livsmönster och prioriteringar. Personcentrerad vård kommer att påverka vårdavdelningens utformning på flera sätt bl a genom behov av rum för samtal och plats för närstående.

>> Läs mer

Filer