Utformning av vårdavdelning

En vårdavdelning/verksamhetsenhet byggs vårdrum och funktionsenheter.

Vårdrummet är den minsta enheten och består av rum och WC/dusch.
Funktionsenhet utgörs av en grupp vårdrum med tillhörande stödfunktioner.
Verksamhetsenhet eller vårdavdelningen är ett antal funktionsenheter som på olika sätt samman med kompletterande stödenheter

Some description 

Vårdrum
Hur ska sjukvårdens lokaler utformas? Vårdrum

Vårdmodul - Funktionsenhet
Hur ska sjukvårdens lokaler utformas? Vårdmodul -Funktionsenhet

Verksamhetsenhet - vårdavdelning
Hur ska sjukvårdens lokaler utformas? Verksamhetsenhet - vårdavdelning