Vårdmodul - Funktionsenhet

Funktionsenheten utgörs av en grupp vårdrum med tillhörande stödfunktioner. I funktionsenheten placeras de stödfunktioner som används ofta och då bör ligga nära vårdrummet. Personalen får korta avstånd till de viktigaste stödfunktionerna och kan utföra en stor del av arbetet hos eller i närheten av patienten. För patienten kan en ökad närvaro av vårdpersonal ge större trygghet.

>> Läs mer

 

Some description