Kombimodell

Vårdrummen i kombimodellen är grupperade runt en ”kombizon”. I kombizonen placeras stödfunktioner. Hela denna funktionsyta ska vara lätt att förändra. Vid nya arbetssätt, eller andra förändrade behov kan antal och placering av stödfunktioner på ett ganska enkelt sätt förändras.

Layouter över kombimodeller:

Block
Planritning
Axonometri/3D

Filer