Modulmodell

I modulmodellen är vårdrummen grupperade omkring personalens arbetsstation och övriga stödfunktioner. Denna funktionsyta delar även upp funktionsenheten och ger möjlighet till direkt dagsljus. Förändras behoven av stödfunktioner kan modulmodellen vara begränsande då yta och placering av funktioner är relativt fast.

Layouter över modulmodeller:

Block
Planritning
Axonometri/3D

Filer