Vårdrum

Some descriptionEn viktig rekommendation i ”Den goda vårdavdelningen” är att i första hand bygga 1- patientrum. I en sammanvägd bedömning mellan forskningsresultat och bästa praktisk erfarenhet innebär 1-patientrum minskad infektionsrisk, bättre personlig integritet, lugn och ro som underlättar tillfrisknandet, möjlighet till samtal och undersökning på vårdrummet, underlätta anhörignärvaro mm. Vid ombyggnadsprojekt kan 2-patientrum också förekomma.

>> Läs mer om 

 

Olika typer av vårdrum

 

Some description

Utformning av vårdrum 

Utformning av vårdrum 
Some description

WC med dusch 

WC med dusch 
Some description

Forskning och Utformning 

Forskning och Utformning