Forskning och Utformning

Forskningsresultat visar på att miljöutformning kan i stor grad bidra till bättre hälsa, upplevd vårdkvalité, ekonomi mm. Det är viktigt att tillämpa nya forskningsresultat i praktiken för att medvetet gestalta rum med kvaliteter som gynnar patienter, vårdpersonalen samt närstående.

>> Läs mer 

Viktiga aspekter att ta hänsyn till i vårdrum.

 

Handhygien
Fall
Dagsljus
Belysning
Ljudmiljö
Natur
Kontroll
Närstående