Utformning av vårdrum

Framtagen rumstabell illustrerar tre olika rumstyper. Varje rum för sig illustreras närmare med perspektivbilder.

Some description

Olika layouter

Vårdrum A1
Vårdrum B1
Vårdrum C1
Vårdrum A2
Vårdrum B2
Vårdrum C2
Vårdrum A3
Vårdrum B3

Filer