WC med dusch

Dokumentet ”UTREDNING - HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH”, som finns att ladda hem till höger på denna sida, är framställt som underlag för diskussioner i samband med planering och projektering av hygienutrymme kopplad till enpatientrum. I dokumentet är krav, riktlinjer och rekommendationer mm sammanställda i ett illustrerat sammanhang. I sig är utredningen inte normerande. Den omfattar endast mått i plan (golvyta), inga inredningsdetaljer eller snitt med angivna höjder har tagits med i dokumentet. Tillkommande inredning och/eller utrustning kan påverka och ställa andra krav på större yta för att tillgodose god tillgänglighet.

Some description

Utformning av RWC:

 

WC A1
WC A2
WC B1
WC B2