Verksamhetsenhet - vårdavdelning

Funktionsenheter kopplas på olika sätt samman med kompletterande stödenheter och utgör tillsammans en vårdavdelning, ibland kallad verksamhetsenhet.