Användning

Den goda vårdavdelningen består av såväl kunskaps- och faktadelar som visualiserade förslag på lösningar och utformning. Här finns också material där kunskap och lösningar är sammanvävda i en illustrativ helhet. Tanken är att materialet ska användas som ett generellt kunskaps och inspirationsmaterial i samverkansprocessen kring i varje enskilt projekt. Visualiseringarna visar konsekvenser av olika lösningar och på vilket sätt forskningsbaserad kunskap kan inarbetas. Det är ett öppet material där typrum och förslag till organisation av vårdavdelningen ska ses som belysande exempel snarare än som färdiga lösningar att kopiera rakt av.

>> Läs mer