Bakgrund

Vården möter idag stora samhälleliga krav på förändring och ökad kostnadseffektivitet. Detta sätter ökat tryck på kvalitet, innovation och prestanda. Rätt utformade vårdbyggnader kan bidra till att effektivisera vården, stödja läkandet och minska stress hos patienter, anhöriga och vårdpersonal. Evidensbaserad design som planeringsgrund ger vården trygghet när nyinvesteringar beslutas.

>> Läs mer