Organisation och process

"Den goda vårdavdelningen” är ett projekt som har genomförs av PTS-gruppen i samarbete med Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers. Projektet har letts av en styrgrupp och genomförts av Chalmers i samverkan med en operativ projektgrupp. Som stöd för kunskapsutvecklingen har tre workshops genomförts på Chalmers. Här har representanter från de ingående landstingen samverkat med forskare och arkitekter. Arbetssättet har varit tvärprofessionellt och man har gemensamt i dialogform utvecklat idéer och förslag till lösningar. Det sammanställda materialet har remissats till PTS-gruppen och sedan diskuterats på ett slutseminarium.

>> Läs mer