Vårdavdelningens historia och framtid

Redan grekerna byggde för vård. Deras sjukhus, ASKLEPEION, var en öppen hall, 24 ggr 108 fot, utformad för stillhet så att patienten skulle drömma sig fram till diagnos och vårdinsats. Romarna prioriterade inom vården och kostade bara på sjukhusvård för de duktigaste soldaterna och för gladiatorerna, dvs de som var för värdefulla för att kastas ut och dö. Dagens sjukhusstruktur har sin grund i 1960- 70-talens sätt att tänka och organisera vården.

Dagens svenska sjukvård genomgår för närvarande snabba och dramatiska förändringar samtidigt med en period av stora investeringar i nya vårdbyggnader. Vi ser hur hemmet kommer att bli en allt viktigare vårdplats samtidigt som sjukhusen förändras mot en större samverkan mellan olika verksamhetsdelar vilket i sin tur skapar behov av samverkan också lokalmässigt. De korta vårdtiderna medför ett större behov av kontinuitet mellan den slutna och den öppna vården och därmed ett behov också av lokalmässig närhet.

>> Läs mer