Forskning om intensivvårdsmiljön (IVA)

Det är mycket viktigt att skapa en god fysisk miljö runt IVA-patienten. Den närmsta miljön är patientrummet. Detta är även vårdpersonalens viktigaste arbetsplats. Intensivvårdsavdelningen bör utformas så att den kan stödja både patienten och personalen i sitt arbete. Därigenom kan bästa möjliga vårdresultat uppnås.