Dagsljus

Tillgång till dagsljus ökar välbefinnande samt prestationsförmåga och förmåga att hantera stress. Därför har det stor betydelse att det finns fönster i alla rum där arbete stadigvarande bedrivs. På IVA kan dagsljus också hjälpa patienter att behålla sin tidsuppfattning och dagsrytm. Det finns forskning som tyder på att avsaknad av fönster leder till högre förekomst av IVA syndrom hos patienter.

>> Läs mer