Enpatientrum

Enpatientrum med RWC, plats för närstående och möjlighet till övervakning bör vara grunden för en väl utformad IVA-avdelning. Det finns både ekonomiska och etiska skäl (t.ex. sekretess) som talar för enpatientrummens fördel. Enpatientrum också bidra till att reducera infektioner, minska risken för felmedicinering och sänka bullernivåer.

>> Läs mer