Hygien

Studier visar att bra placering av tvättställ och desinfektionssprit kan bidra till att öka patientsäkerheten. Tvättställ och desinfektionssprit bör placeras vid personalens rörelsestråk, vara lätt tillgängliga och väl synliga.

>> Läs mer