Ljudmiljö

Alla som vistas inom intensivvårdsavdelningen utsätts för buller. Särskild påfrestande är det för patienter och vårdpersonalen. Höga ljudnivåer kan vara en källa till stress, irritation och huvudvärk. Det kan också innebära lägre prestationer i arbetet.

>> Läs mer