Luftkvalitet

Fuktighet och temperatur har betydelse för upplevelse av miljön på avdelningen och påverkar därigenom patienter. De vanliga dofterna i en sjukhusmiljö framkallar starka reaktioner. "Sjukhuslukten" i bakgrunden kan orsaka ångest, ökad puls och andningsfrekvens.

>> Läs mer