Närstående

Enpatientrum är viktigt för anhörigstöd eftersom de kan vistas länge hos patienten utan att känna att de stör. Dessutom kan de vara delaktiga i vården och på så sätt känna att de hjälper patienten. Anhörigas närvaro minskar också oro hos patienter och stödjer återhämtning.

>> Läs mer